21.02.24
Επιλογές
Αρχική
'Αρθρα
Βιογραφίες
Συνεργάτες
Επικοινωνία
Αναζήτηση
Προϊόντα
CD Βιβλία

Λίστα όλων των Προιόντων


Advanced Search
Αγορές
Σύνδεση

Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
Δεν έχετε λογαριασμό; Εγγραφή
Δελτία Τύπου
Name

E-Mail Address

Στατιστικά

>> Αρχική arrow Βιογραφίες
Βιογραφίες

Τὰ βιογραφικὰ τῶν ἱεροψαλτῶν ἐπιμελήθηκε ὁ Χρ. ΤσιούνηςἸάκωβος Ναυπλιώτης Εκτύπωση E-mail

Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ε.
(1864-1942)

img11

Ἡ λογογραφικὴ ἀπεικόνισις, ἡ ἐξιστόρησις τῆς προσωπικότητος ἢ καλλιτεχνικῆς ἀξίας τοῦ μακαριστοῦ Ἰακώβου ἐπικαλουμένου Ναυπλιώτου καθὼς καὶ ἡ συμβολή του στὴν καθόλου ψαλτικὴ τέχνη εἶναι ἐγχείρημα δύσκολο γιὰ ἐκεῖνον, ὁ ὁποῖος θὰ τὸ ἐπιχειρήσῃ.

Διαβάστε περισσότερα...
 
Κωνσταντῖνος Πρίγγος Εκτύπωση E-mail

Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.Χ.Ε.
(1892-1964)

img12

Ὁ Κων/νος Πρίγγος γεννήθηκε στὴν Κων/πολη τὸ 1892. Ἐφοίτησε στὸ Ζωγράφειο Γυμνάσιο τῆς Κων/πολης μέχρι τὴν Δ΄ Γυμνασίου. Τὰ πρῶτα μουσικὰ γράμματα τὰ διδάχθηκε σὲ ἡλικία 10 ἐτῶν ἀπὸ τὸν Πρωτοψάλτη τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Πέραν Εὐστράτιο Παπαδόπουλο, τὸν ἐπιλεγόμενο Καμπούρη. Καὶ ἰδίαν ἔκανε μαθήματα μὲ τὸν Μιχαὴλ Μουρκίδη, Πρωτοψάλτη τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Τριάδος Πέραν, ἀμφότεροι μαθητὲς τοῦ Γεωργίου Ραιδεστηνοῦ. Τέλος ἐφοίτησε γιὰ τέσσερα ἔτη στὴν Πατριαρχικὴ Μουσικὴ Σχολὴ μὲ δάσκαλο τὸν Ἰάκωβο Ναυπλιώτη στὸν ὁποῖο καὶ τελειοποιήθηκε στὴν θεωρία καὶ ὀρθογραφία τῆς Βυζαντινῆς μουσικῆς.

Διαβάστε περισσότερα...
 
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ Εκτύπωση E-mail

Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.Χ.Ε.
(1910-1987)

img13

Ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας γεννήθηκε στὰ Ὑψωμαθειά, προάστιο τῆς Κων/πολης τὸ 1910. Ὑπῆρξε ὀρφανὸς πατρὸς καὶ ἡ ἰδιαίτερη ἀγάπη τῆς μητέρας του τὸν ὤθησε στὰ πρῶτα μαθήματα Βυζαντινῆς Μουσικῆς στὸν θεῖο του Δημήτριο Θεραπειανὸ σὲ ἡλικία 10 ἐτῶν.

Διαβάστε περισσότερα...
 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Εκτύπωση E-mail

Ἄρχων Α΄ δομέστικος τῆς Μ.Χ.Ε.
(1890-;)

§ 157 Ἀναστάσιος Μιχαηλίδης δομέστικος ἐκ τῆς ἐνορίας Σαλματομπρουκίου τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὅπου ἐγεννήθη τὸ 1890• ἐκ μικρᾶς ἡλικίας διακρινόμενος ἐπὶ καλλιφωνίᾳ καὶ ἔχων ἀγάπην πρὸς τὰ ἐκκλησιαστικὰ δεκαετὴς τὴν ἡλικίαν εἰσελθὼν εἰς τὴν ὑπηρεσίαν τοῦ πατριαρχικοῦ ναοῦ διατελέσας δεύτερος πατριαρχικὸς κανονάρχος ἐπὶ λαμπαδαρίου Ἀριστείδου καὶ Κωνστ. Κλάββα δευτέρου δομεστίκου, καθ' ἣν ἐποχὴν ...........

Διαβάστε περισσότερα...
 
Ἀθανάσιος Παναγιωτίδης Εκτύπωση E-mail

Μουσικοδιδάσκαλος
(1910-1989)

img161

Ὁ Ἀθανάσιος Παναγιωτίδης γεννήθηκε στὴν Κων/πολη (Βαλατᾶ) τὸ 1910 καὶ ἀπὸ ἡλιίας 9 ἐτῶν μαθήτευσε, ὡς κανονάρχης, κοντὰ στὸν Πρωτοψάλτη καὶ μουσικοδιδάσκαλο Δημ. Μπαλαμπάνη. Στὴ συνέχεια διετέλεσε κανονάρχης στὸν Πατριαρχικὸ Ναὸ Κων/πόλεως, μαθητεύσας κοντὰ στὸν Ἄρχοντα Πρωτοψάλτη τῆς Μ.Χ.Ε. Ἰάκωβο Ναυπλιώτη.
Τὸ 1923 εἰσήχθη στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης ὅπου διδάχθηκε μαθήματα τῆς τελευταίας Γυμνασιακῆς τάξης ἀπὸ τὸν γέροντα τὀτε Γεώργιο Πρωγάκη, μουσικοδιδάσκαλο καὶ ἐκδότη τῆς ὁμώνυμης «Μουσικῆς Συλλογῆς».

Διαβάστε περισσότερα...
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΤΡΟΥ (ἢ Μῆτρος) Εκτύπωση E-mail

Μουσικοδιδάσκαλος
(1907-1980)

img151

Ὁ Δημήτριος Μήτρου γεννήθηκε στὸ χωριὸ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Θάσου τὸ 1907. Στὴν παιδική του ἡλικία ἔχασε ἀπὸ ἀτύχημα τὸ δεξί του μάτι. Τοῦτο ὅμως δὲν τὸν ἐμπόδισε νὰ ἐκπληρώσει τὸ μεγάλο του ὄνειρο νὰ ἀξιοποιήσει τὴν ἐντυπωσιακὴ καλλιφωνία του καὶ τὸ πηγαῖο μουσικό του ταλέντο.

Διαβάστε περισσότερα...
 
Ἀθανάσιος Καραμάνης Εκτύπωση E-mail

Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κων/λεως
(1911- )

img16 Ὁ Ἀθανάσιος Καραμάνης γεννήθηκε τὸ 1911 στὴν Κρηνίδα ἢ Βιτάστα Σερρῶν, χωριὸ ποὺ βρίσκεται στοὺς πρόποδες τοῦ Παγγαίου. Εἶναι ὀρφανὸ παιδὶ πολυμελοῦς οἰκογένειας –τὸ ἕβδομο ἀπὸ το ἑπτὰ- καὶ ἀπὸ τὴν παιδική του ἡλικία παράλληλα μὲ τὰ πρῶτα του γράμματα στὸ σχολεῖο τοῦ χωριοῦ του διακρίθηκε γιὰ τὴν καλλιφωνία του καὶ τὴν ἔφεση στὰ ἱερὰ γράμματα.
Πρῶτος του διδάσκαλος στὴν Βυζαντινὴ Μουσικὴ ὑπῆρξε ὁ ἱερεὺς καὶ διδάσκαλος τοῦ χωριοῦ π. Ἐμμανοὴλ Πιπεριᾶς. Στὴν συνέχεια, μαθήτευσε στὸν πρωτοψάλτη Ἀθανάσιο Μπουρλέτσικα καὶ στὸν μουσικοδιδάσκαλο Χρῆστο Παρασχίδη.

Διαβάστε περισσότερα...
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΜΟΥΤΑΟΓΛΟΥ) Εκτύπωση E-mail

Πρωτοψάλτης
(1895-1981)

Ὁ Ἀλέξανδρος Κωνσταντίνου γνωστὸς ὡς Ἀλέξανδρος Μουτάογλου γεννήθηκε στὴν Κων/λη τὸ 1895 καὶ ἀπὸ πολὺ μικρὸς διετέλεσε κανονάρχης κοντὰ στὸν Πρωτοψάλτη τῆς «Παναγίας» Σούδας στὸ Ἐγρὴ-Καπού, Ἀριστείδη Καρατζάκη καὶ στὴ συνέχεια δομέστικος στὸν Πρωτοψάλτη Θεόδ. Ἀκουμούσογλου (Ἅγιο Γεώργιο Ποτηρᾶ) καὶ στὸν Πρωτοψάλτη Γεώργιο Βλαχόπουλο στὸν ἴδιο Ναό.

Διαβάστε περισσότερα...
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΥΣΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Εκτύπωση E-mail

Πρωτοψάλτης
(1895- ; )

Ὁ Κων/νος Ρουσσινόπουλος γεννήθηκε στὸ Φανάρι (Μουχλιό) τῆς Κων/πόλεως τὸ 1895. Ἀπὸ τὰ παιδικά του χρόνια ἔδειξε ἐξαιρετικὸ ζῆλο γιὰ τὴν Βυζαντινὴ Μουσικὴ ὑπηρετώντας κατ’ ἀρχὰς ὡς κανονάρχης στὸν μουσικοδιδάσκαλο Θεοδόσιο Ὀκουμούσογλου καὶ κατόπιν στὸ Ἁγιοταφικὸ μετόχι στὸ Φανάρι κοντὰ στὸν ὀνομαστὸ μουσικοδιδάσκαλο Εὐστάθιο Βιγγόπουλο.

Διαβάστε περισσότερα...
 

Πληροφορίες